• យើងរចនាវិបសាយមានលក្ខណៈបត់បែន​តាមឧបករណ៍ កុំព្យូទ័រ និងទូរស័ព្ទដៃ។
 • វិបសាយ​ព័ត៌មាន​មានលក្ខណៈទំនើប តម្លៃ 750$

  លក្ខណៈពិសេសៗ​នៃ​វិបសាយនេះ


  • - តម្រូវ​គ្រប់​ឧបករណ៍ទាំងអស់ (ទូរស័ព្ទ កំុព្យូទ័រ)
  • - ស្គាល់ភាសាខ្មែរគ្រប់ឧបករណ៍និងមានភាពស្រស់ស្អាត
  • - រូបភាពពេញអេក្រង់ពេលបើក​ក្នុង​ទូរស័ព្ទ
  • - មានNotification នៅពេលមានព៍ត៌មានថ្មីៗ
  • - តំហែទាំឥតគិតថ្លៃរយៈពេល១ឆ្នាំ
  • - ឥតគិតថ្លៃ​ចំពោះ Domain Name និង Hosting រយៈពេល​១​ឆ្នាំ

  សម្រាប់ព័ត៌មាន​បន្ថែម​សូមទាក់ទងមកលេខ 093 72 12 15 / 078 222 008

  - សូម​មើលស្លាយ​ខាង​ក្រោមដែលបង្ហាញពីរូបរាងនៃ​វិប​សាយក្នុង​ទម្រង់បើកក្នុង​កុំព្យូទ័រ និងក្នុង​ទូរស័ព្ទ។

  - សូមចុចលើលីងខាងក្រោមដើម្បីមើលវិបសាយអតិថិជនរបស់​យើង។

  មើលវិបសាយអតិថិជនយើង